Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych
Działanie 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020

CEL SZKOLENIA

 • Zapoznanie i analiza dokumentacji konkursowej działania 1.5 RPOWP
 • Realizacja warsztatów „krok po kroku” z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
 • Dobre praktyki i praktyczne wskazówki, czyli jak napisać dobry projekt
 • Przeanalizowania własnego pomysłu inwestycyjnego podczas warsztatów

BLOK I ANALIZA DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ 1.5 RPOWP

BLOK II ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy
 • Analiza systemu oceny i wyboru projektów
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie

BLOK III WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przygotowanie „krok po kroku” wniosku, biznes planu i załączników przykładowego przedsięwzięcia:

 • Definiowanie projektu i identyfikacja potrzeb inwestycyjnych
 • Definiowanie celów projektu, określanie wskaźników produktu i rezultatu
 • Uzasadnienie planowanej inwestycji i potrzeby jego realizacji
 • Miejsce przedsiębiorstwa na rynku i charakterystyka konkurencji
 • Wykonalność techniczna projektu i planowane rozwiązania technologiczne
 • Zielona gospodarka i ekoinnnowacje
 • Wzrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu
 • Zgodność inwestycji z lokalną strategią rozwoju
 • Plan marketingowy projektu
 • Harmonogram działań
 • Analiza ryzyka

BLOK IV ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

 • Jak opracować budżet projektu
 • Przepływ środków finansowych w projekcie
 • Założenia ekonomiczne, przychody i koszty inwestycji
 • Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing)
 • Metodologia wypełnienia tabel finansowych
 • Konstruowanie bilansu i rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych (cash flow)
 • Analiza wskaźnikowa projektu
 • Finansowe efekty projektu

BLOK V ZAKOŃCZENIE

 • Podsumowanie szkolenia
 • Wnioski uczestników szkolenia

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatu przygotowania wybranych aspektów dokumentacji.

W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania oraz omawiane studia przypadków.

TRENER

Marcin Rutkowski od 2006 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem wniosków o dofinansowanie i biznes planów. Wieloletni certyfikowany trener szkoleń m.in. z zakresu współfinansowania projektów. W latach 2008-2009 pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Departamentu Zarządzania RPO. Od 2009 przedsiębiorca. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe Zarządzanie Projektami UE i Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. Absolwent Podlaskiej Szkoły Trenerów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin) w godzinach 9:00 – 17:00

Termin szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach do 10 osób

Cena: 1.000,00 zł zwolnienie podmiotowe art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE

 • Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej (pendrive)
 • Catering (przerwy kawowe i lunch)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZGŁOSZENIA

W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, który prosimy przesyłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia.

Pełna rezerwacja następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym organizatora szkolenia.

 • Formularz rekrutacyjny 
 • Informacja o szkoleniu