RI sp z o.o. jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

pod numerem ewidencyjnym 2.20/00054/2019.