W okresie od 01.07.2014 r. do 30.09.2015 r. Europejskie Centrum Wspierania Innowacji i Nowych Technologii – Lider wraz z Partnerem – Uniwersytetem w Białymstoku realizowali projekt pn. Adaptacja i zatrudnienie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Celem projektu pn. Adaptacja i zatrudnienie było podniesienie adaptacyjności zawodowej i możliwości uzyskania zatrudnienia przez 120 osób (96 kobiet i 24 mężczyzn) z terenu podregionu białostockiego (m. Białystok oraz pow. białostocki i sokólski) będących, nauczycielami i pracownikami instytucji sektora oświaty zwolnionymi, zagrożonymi zwolnieniem lub przewidzianymi do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie do końca września 2015 roku.

W ramach projektu oferowaliśmy wsparcie w postaci:

Zgodnie z I Ścieżką Uczestnictwa

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia i kursy zawodowe, staż

 • Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
 • Szkolenia i kursy zawodowe (tematyka i ilość godzin zaoferowana zgodnie z potrzebami rozpoznanymi na etapie poradnictwa)
 • Staż zawodowy (od 4 do 6 miesięcy)
 • Job-coaching dla stażystów (1 godz./m-c)
Zgodnie z II Ścieżką Uczestnictwa
Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, studia podyplomowe, staż
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
 • Studia podyplomowe (2 semestry, Innowacyjne metody zarzadzania firmą lub Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie)
 • Staż zawodowy (od 4 do 6 miesięcy)
 • Job-coaching dla stażystów (1 godz./m-c)
Zgodnie z III Ścieżką Uczestnictwa
Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, studia podyplomowe
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
 • Studia podyplomowe (2 semestry, Innowacyjne metody zarzadzania firmą lub Fundusze UE: pozyskiwanie i rozliczanie)
Zgodnie z IV Ścieżką Uczestnictwa
Poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenie, otwarcie działalności gospodarczej
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo zawodowe (2 godz.)
 • Grupowe poradnictwo psychologiczne (8 godz.)
 • Indywidulane poradnictwo psychologiczne (2 godz.)
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (16 godz.)
 • Szkolenie podstawowe z zakresu przedsiębiorczości (40 godz.) obejmujące następującą tematykę:
  a) mój Biznes Plan (zasady sporządzania biznes planu),
  b) księgowość w małej firmie,
  c) podatkowe ABC,
  d) podstawy organizacyjno – prawne funkcjonowania małej firmy,
  e) jak założyć działalność gospodarczą,
  f) zasady promocji i reklamy w małej firmie,
 • Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej (do 30.000,00 zł)
 • Wsparcie pomostowe (do 1.000,00 zł miesięcznie, do 8 miesięcy)
 • Doradztwo specjalistyczne świadczone jako indywidualne konsultacje z doradcą biznesowym.

Informacja o projekcie w mediach:

kuratorium.bialystok.pl

zielonalinia.gov.pl 18.12.2014

dobrzyniewo.pl 09.10.2014

wspolczesna.pl 06.10.2014

bialystok.tvp.pl 10.09.2014

augustow24.pl 28.07.2014

czarnabialostocka.pl 08.07.2014