---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Projekt pn. NOWY START W ŻYCIE – Aktywna integracja

osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego w woj. podlaskim

---------------------------------------------------

Uniwersytet w Białymstoku www.uwb.edu.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Projekt pn. Adaptacja i zatrudnienie