REJESTRACJA SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Usługa rejestracji spółki z o.o. (przez internet w 24h) obejmuje:

  • Doradztwo w zakresie doboru właściwych kodów PKD, wysokości kapitału zakładowego, umowy najmu siedziby.
  • Sporządzenie umowy spółki z o.o.
  • Rejestracja spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).
  • Rejestracja spółki w US (Urząd Skarbowy, numer NIP, numer VAT).
  • Rejestracja do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
  • Rejestracja w GUS (Główny Urząd Statystyczny, numer REGON).

Czas trwania usługi: 1-6 dni roboczych.

Założenie spółki z o.o. 750,00 zł netto.