PRZYGOTOWANIE ANALIZY DOTACYJNEJ

Spotkanie lub rozmowa telefoniczna, podczas której:

 • analizujemy plany inwestycyjne Państwa firmy,
 • identyfikujemy programów UE pod kątem przedsiębiorstwa,
 • opracowujemy założenia biznes planu,
 • szacujemy szanse na otrzymanie dotacji,
 • analizujemy planowane wydatki inwestycyjne pod kątem opłacalności dotacji,
 • konsultujemy założenia ze specjalistą.

Koszt usługi 500,00 zł netto.

Jeśli Klient zdecyduję się na współpracę i zleci nam przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koszt usługi wynosi 0,00 zł.

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ opracowanie: 

Podczas spotkań roboczych dopracowujemy koncepcję przedsięwzięcia, a następnie przygotowujemy kompletną dokumentację aplikacyjną:

 • wniosek o dofinansowanie, 
 • biznes plan,
 • analizę finansową,
 • oraz niezbędne załączniki.

Koszt usługi ustalany indywidualnie.

 

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

W pełnym zakresie wspomagamy naszych Klientów w przygotowaniu wszystkich dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Koszt usługi ustalany indywidualnie w zależności od ilości i złożoności dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Jeśli Klient zdecyduję się na współpracę i zleci nam rozliczanie uzyskanej dotacji koszt usługi wynosi 0,00 zł.

 

DOTACJA Z URZĘDU PRACY opracowanie: 

 • wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
 • wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

Koszt usługi 1.000,00 zł netto.