Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w kolejnym konkursie pn. „Projekty aplikacyjne” (Poddziałanie 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo.

Projekty mogą być realizowane we wszystkich województwach Polski poza woj. mazowieckim. Na konkurs przeznaczyliśmy 150 mln PLN.

Na wnioski NCBR czeka od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r.

Ogłoszenie o konkursie

Więcej informacji (źródło)

Aktualności