Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po raz trzeci poszukuje innowacyjnych projektów z zakresu technologii materiałowych.

Na wsparcie zgłoszonych rozwiązań przeznaczy 197 milionów złotych.

Do konkursu można będzie zgłaszać projekty, które obejmować będą innowacje w zakresie technologii materiałów konstrukcyjnych, materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych, materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach oraz materiałów dla magazynowania i przesyłu energii. Dzięki realizacji programu, NCBR chce zwiększyć międzynarodową pozycję Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Więcej informacji (źródło)

Aktualności