NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”,  I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Konkurs jest podzielony na trzy rundy trwające:

1) od 16 września do 31 października 2019 r.;

2) od 1 listopada do 30 listopada 2019 r.;

3) od 1 grudnia do 16 grudnia 2019 r.

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorstw),
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej).

Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

a) obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt: 

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.

Więcej informacji

Aktualności