Zaktualizowany harmonogram naboru wniosków w trybie konkursowym na 2019 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji (źródło)

 

 

Aktualności