Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok (wersja nr VI z września 2019 r.) Więcej informacji (źródło)

Aktualności